© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
ĮSTAIGOS VIZIJA

    Lopšelis -darželis - rekonstruota ugdymo institucija, kurioje modernizuota visuminio ugdymo sistema, garantuojanti vaikams kokybiškas paslaugas darniai bendradarbiaujant su šeima.


ĮSTAIGOS MISIJA

    Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tenkinti vaiko poreikius, ugdyti savimi pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, besirengiantį ugdymui (-si) mokykloje.


ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI:

  1. Ugdymo nepertarukiamumas, kaip naujos kokybės formavimas, harmoningai plėtojant kompetencijas ankstyvajame, ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje.
  2. Konkurencingumo didinimas švietimo paslaugų plėtojimo ontekste, siekiant tenkinti vaiko, šeimos, bendruomenės poreikius.
  3. Bendruomeniškumo skatinimas formuojant vaiko vertybinį santykį su gamta, ugdant tautinę savimonę, pilietiškumą.