ĮSTAIGOS ISTORIJA  


    Lopšelis-darželis "Sigutė" pradėjo veikti 1965-02-01.
    Nuo 1985 m. lopšeliui-darželiui vadovauja  direktorė Berutė Laureckienė.
    Prioritetai teikiami visapusiškam vaiko ugdymui, sveikatos ir saugumo užtikrinimui.
    Lopšelis-darželis "Sigutė" yra 12-os grupių bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo institucija, ugdanti vaikus nuo ankstyvojo iki priešmokyklinio amžiaus. Veikia : 3 ankstyvojo amžiaus grupės, po 2 jaunesniojo, viduriniojo, vyresniojo amžiaus grupes, 2 priešmokyklinio amžiaus grupės. Nuo 1994-ųjų metų vieninteliai mieste turime nemokamą mišrią vakarinę grupę.
    1994 m. inicijavome logopedo etato įvedimą miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šiuo metu turime 3 logopedes: vieną - logopedę-metodininkę, vieną - vyr. logopedę ir vieną logopedę-ekspertę antraeilėse pareigose.
    Įstaigoje dirba kvalifikuoti specialistai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 6 auklėtojos-metodininkės, kitos - vyr. auklėtojos ir 2 auklėtojos, vyr. slaugytoja ir kt.
    Ugdymo institucija  "Sigutė" žinoma kaip atvira kaitai, iniciatyvi ir aktyvi visose srityse įstaiga. Nuo 2003m. esame tarptautinės socialinių įgūdžių formavimo programos "Zipio draugai", nuo 2005m.  respublikinės sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo "Sveikatos želmenėliai" nariai, užmegzti ryšiai su Danijos ir Norvegijos ugdymo institucijomis. Palaikomi glaudūs ryšiai su miesto PPT , PPŠC, rajono ir respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis, miesto mokyklomis, muziejais, bibliotekomis, kitomis kultūros įstaigomis.
    Vaikai ugdomi futbolo ir estafečių pradmenų, turime galimybę naudotis kūno kultūros centro maniežu.
    Kadangi lopšelis-darželis yra skambaus pavadinimo Kanklių gatvėje, subūrėme kanklininkių ansamblį "Sigutė", kuris garsus ne tik Panevėžio mieste, bet ir respublikoje.
    Per 45-erius metus susiformavo vertybės, kurios nuolat puoselėjamos. Įspūdingos šventės "Trijų kartų vakaronė", "Žibintų šventė", "Nepaprasta naktis darželyje" ir kt.
    Maža darbuotojų kaita ir pasididžiavimo savo lopšeliu-darželiu jausmas, įrodo gerą mikroklimatą ir skatina bendruomeniškumą ir sutelktumą.
    Įstaigos istoriją fiksuoja visi darbuotojai. Direktorė įamžina pati fotografuodama ir filmuodama.

    2010-2011 metais Panevėžio miesto savivaldybės sprendimu numatytas lopšelio-darželio pastato rekonstravimas iš Europos Sąjungos strukūrinių fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinant 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją. Paregtas architektūrinis sprendimas, sudaryta darbo grupė.© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
"SIGUTĖS" HIMNAS

ANKSTŲ RYTĄ SAULĖ TEKA
IR VINGIUOJA MŪSŲ TAKAS.
ČIA DAINUOJAME IR ŽAIDŽIAM,
ŠAUNUMU NENUSILAIDŽIAM.

PR.   ČIA MŪSŲ "SIGUTĖ"
        VAIKYSTĖS LOPŠYS.
        ČIA MŪSŲ "SIGUTĖ"
        SVAJONIŲ ŠALIS.

PILNOS SKRYNIOS PASAKĖLIŲ
TIKRAS DŽIAUGSMAS VAIKUŽĖLIŲ.
ČIA VISI GRAŽIAI DRAUGAUJAM,
IŠKYLAUJAME KELIAUJAM.

PR.   ČIA MŪSŲ "SIGUTĖ"
        VAIKYSTĖS LOPŠYS.
        ČIA MŪSŲ "SIGUTĖ"
        SVAJONIŲ ŠALIS.

JEI KELELIS SUKS PRO ŠALĮ,
SUSKAMBĖS DŽIAUGSMU KANKLELIAI.
RANKĄ JUMS IŠTIES SIGUTĖ
KVIEČIAME KARTU PABŪTI.

PR.   ČIA MŪSŲ "SIGUTĖ"
        VAIKYSTĖS LOPŠYS.
        ČIA MŪSŲ "SIGUTĖ"
        SVAJONIŲ ŠALIS.

            ( Žodžiai Berutės Laureckienės )