© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
VEIKLOS DOKUMENTAI, JŲ PROJEKTAI


PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ" 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
parsisiųsti MS Word formate


PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ" STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014- 2016 METAMS
parsisiųsti MS Word formate


PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ" METINĖ 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMA "ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA"
parsisiųsti MS Word formate


PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ" NUOSTATAI
parsisiųsti MS Word formate


PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ" DARBUOTOJŲ ETIKOS NORMOS
parsisiųsti MS Word formate


PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,SIGUTĖ" DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 2009 M.
parsisiųsti MS Word formate


PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ" KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS TVARKA
parsisiųsti MS Word formate