STRUKTŪRA

LOPŠELIO - DARŽELIO TARYBA

Pirmininkas - Mila Zajankauskienė
Pavaduotojas - Edita Brazauskienė
Sekretorius - Vitalija Turčenko

Nariai:
Vilma Jakševičienė - buhalterė
Vida Binkienė - auklėtojos padėjėja
Rakelė Norvaišienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Inga Almanaitienė - "Katinėlių" grupės mama
Minolė Kairienė - "Pelėdžiukų" grupės mama
Danguolė Glušokienė - "Žiogelių" grupės mama.


LOPŠELIO - DARŽELIO "SIGUTĖ" VALDYMO SCHEMA:

 • DIREKTORIUS;
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui- tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už ugdomąją veiklą;
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogai, auklėtojai, meninio ugdymo pedagogai, logopedai - pavaldūs direktoriaus pavaduotojui ugdymui;
 • Ūkvedys - tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą ūkinę veiklą;
 • Sekretorius - tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už raštvedybą ir archyvavimą;
 • Aptarnaujantis personalas - tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui;
 • Vyr. buhalteris - tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą finansinę veiklą;
 • Kasininkas - sąskaitininkas - pavaldus buhalteriui;
 • Vyr. slaugytojas - tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako savalaikį valgiaraščių - meniu sudarymą, mitybą, teikia pirminę med. pagalbą.
 • Logopedas - pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui; Rūpinasi vaikų kalbos, kalbėjimo komunikacijos sutrikimais.
 • Specialusis pedagogas - pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Rūpinasi vaiko raidos sutrikimais, elgesiu ir emocijomis.


© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt