NAUJIENOS© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Konkursą auklėtojo pareigoms užimti laimėjo ir nuo 2014-09-01 dirba:
Daiva Jankūnienė - 1 etatas
ir Rimvydė Koundrotaitė - 0,5 etato.
SVEIKINAME !
................................................................
Konkursas !!!
Nuo 2014-09-01 nepilniems metams reikalinga auklėtoja vadavimui 1 etatu.
Prašome teikti savo kandidatūras iki 2014-08-14.
Konkursas vyks 2014-08-25 10.00 val. lopšelyje-darželyje "Sigutė".
Telefonas pasiteiravimui 462350; el. paštas: lopdarsigute@takas.lt

................................................................
Mieli vasarai atvykę vaikučiai, tėveliai,
džiaugiamės, kad galime jus priimti, susipažinti, susidraugauti.
Tikimės, kad nepatirsite perdaug nerimo, nenusivilsite ir nesirgsite....
Mes jumis rūpinsimės, mylėsime, saugosime ir jus ugdysime.
Taigi, sveiki, atvykstantys į Panevėžio lopšelį-darželį "Sigutė" :)))
Pagarbiai
bendruomenės vardu - direktorė Berutė Laureckienė

................................................................


................................................................
Mieli tėveliai,
norėdami mokėti internetu, pinigus veskite tik į šią sąskaitą:
LT 077300010002387391
Nurodykite kokį darželį lankote nuolatinai ir kad mokate lopšeliui-darželiui "Sigutė" - įstaigos reikmėms už vasarą.
Tikimės malonių įspūdžių kartu:)
................................................................
SAVANORIAI

Nuo 2014-04-01 atvyko dar viena savanorė, vietnamietė THI THANK HIEN NGUYEN.
Džiaugiamės aktyviais, jaunais savanoriais:)

................................................................
Dėmesio ! Akreditacija !

Lopšelio-darželio bendruomenė greipėsi į JST prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl akreditacijos.

Gautas Jaunimo savanoriškos Tarnybos paraiškos Nr. SV-34 akreditacijos vertinimo lapas (2014-02-27), kuriuo patirtinta, kad akreditacija Jaunimo savanoriškai tarnybai  suteikiama Panevėžio lopšeliui-darželiui "Sigutė" , nuo 2014-03-03:
Tą dieną savanorystę pradėjo Malvina Zimblienė.................................................................

KONFERENCIJA "APLINKOSAUGINIO UGDYMO PRADMENŲ FORMAVIMO GALIMYBĖS IKIMOKYKLNIAME AMŽIUJE" PANEVĖŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,SIGUTĖ"

   
Aplinkos apsauga (aplinkosauga) - natūralios ir žmogaus paveiktos ar sukurtos aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius.
Palankiausias metas pradėti rūpintis aplinka ir jos tausojimu yra ikimokyklinis amžius.


Panevėžio lopšelis-darželis "Sigutė" jau keleri metai vykdo platesnio mąsto aplinkosaugines programas, dalyvauja savivaldybės finansuojamuose projektuose. Projektą "Mes galim pakeisti 2013" vainikavo respublikinė konferencija "Aplinkosauginio ugdymo pradmenų galimybės ikimokykliniame amžiuje".


Džiugu, kad į konferenciją suvažiavo ne tik miesto, Panevėžio rajono lopšelio-darželio "Sigutė" pedagogai, bet ir Radviliškio lopšelio-darželio "Kregždutė" komanda. Konferencijos koordinatoriai: Panevėžio pedagogų švietimo centras, Panevėžio miesto savivaldybės ekologijos skyrius, Panevėžio visuomenės sveikatos biuras, Panevėžio miesto švietimo skyrius-nuolatiniai pagalbininkai ir dalyviai.


Konferencija prasidėjo tradiciškai- lopšelio-darželio kanklininkų ansamblio "Sigutė" ir vaikų pasirodymu. Įžanginį žodį tarė direktorė Berutė Laureckienė, konferenciją žaismingai vedė auklėtoja-metodininkė Regina Macijauskienė. Smagu buvo girdėti malonius ir gerus žodžius iš Panevėžio švietimo skyriaus vyresniosios specialistės, kuruojančios pradinį ir ikimokyklinį ugdymą, Zitos Satkauskienės, savivaldybės ekologijos skyriaus vyriausiosios specialistės, laikinai einančios vedėjos pareigas Rūtos Taučikienės, Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistės Jūratės Valentinavičienės, Panevėžio rajono lopšelio-darželio "Sigutė" direktorės Sigitos Tiškienės, Panevėžio regos centro direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dalios Jankevičienės ir kt.


Konferencijoje skaityti septyni pranešimai. Visi labai skirtingi, vertingi ir įdomūs. Ypatingo dėmesio susilaukė PAVB fotografo Virginijaus Benašo pranešimas "Gamtosauginis ugdymas netradicinėse erdvėse", kuriame buvo meniški atskleistos galimybės kurti daugiabučių rūsiuose, rengti galerijas ant sienų, Kolegijos dėstytojos, lektorės Vitalijos Vasiliauskaitės paskaita "Ankstyvasis gamtojautos ugdymas tradicinėje lietuvių kultūroje" ir kt.


Įkvėpti įvairių autorių pranešimuose išdėstytų minčių, lopšelio-darželio "Sigutė" bendruomenės nariai pasiryžę dar aktyviau skatinti aplinkosauginį ugdymą.

Direktorė Berutė Laureckienė
Foto Jolitos Naravaitės................................................................

MES ŠVENTĖME "PANEVĖŽIUI 510"

   
Panevėžio lopšelio-darželio "Sigutė" bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose miesto mastu. Ką tik baigėsi šventinis šurmulys, lydėjęs savaitgalinius renginius "Panevėžiui 501". Malonu, kad mūsų bendruomenės nariai labai aktyviai įsijungė į reikšmingus miestui renginius. Priešmokyklinio amžiaus vaikai, lydimi priešmokyklinio ugdymo pedagogių Rakelės Norvaišienės ir Zitos Šaulienės, dalyvavo vėliavos pakėlimo ceremonijoje prie Panevėžio miesto savivaldybės. Didelė garbė buvo Panevėžio internetinėje svetainėje pamatyti vaikučius, stovinčius šalia miesto mero.

Rugsėjo 7 d. buvome vieni iš nedaugelio darželių, žygiavusių miesto šventinėje eisenoje. Matydami vaikus, stumiančius vaikiškuose vežimėliuose sėdinčias lėles ir tėvelius, ratuotus tikrais vežimėliais, su juose krykštaujančiais vaikais, žiūrovai lydėjo susižavėjimo šūksniais.

Vaikai, tėveliai ir darbuotojai malonias šventines akimirkas gali stebėti lopšelio-darželio koridoriuje esančiame foto stende.

Manome, kad tokie renginiai stiprina bendruomeniškumo, sutelktumo jausmus, sukelia pasididžiavimo savo ugdymo instituciją pojūtį ir stiprina siekį tobulėti. Mes - jėga, kai esame kartu.

................................................................

    Nuo 2012-01-15 lopšelis-darželis dalyvauja ES finasuojamoje programoje "Pienas vaikams".

    Nuo 2012-03-26 lopšelis-darželis dalyvauja ES finansuojamoje programoje "Vaisiai vaikams".

................................................................

~ Lopšelio-darželio projektinė grupė parengė projektus: "Mes galim pakeisti-2012" ir "Aš sveikesnis esu, kai aktyviai judu". Gautas finansavimas iš Panevėžio miesto svaivaldybės ekologinio ir sveikatos skyriaus. ( 1300 Lt.) ir (1500 Lt.)
................................................................

    Sveikiname visus sugrįžusius ir naujai atvykusius į mūsų ikimokyklnio ugdymo mokyklą. Dėkojame už pasitikėjimą ir pažadame Jūsų neapvilti.
    Nuo 2012-09-03 jau dirba specialioji pedagogė Inga Krištanavičiūtė.

................................................................

~ Pagaliau!!! 2012-12-11 gavome patvirtinimą iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos, kad 2013 m. sausio mėn. bus pradėtas rekonstruoti mūsų lopšelis-darželis. Darbus atliks AB "Virgula".
................................................................

~ Įgyvendinti projektai "Mes galim pakeisti 2012" ir "Aš sveikesnis esu, kai aktyviai judu".
daugiau informacijos raste svetainėje: szelmeneliai.lt
................................................................

~ Vasarą dirbs šie lopšeliai-darželiai:
  • "Vyturėlis" - Žvaigždžių g.24;
  • "Aušra" - Statybininkų g. 9;
  • "Vaikystė" - Gedimino g. 4;
  • "Kastytis" - Nemuno g. 5;
  • "Kregždutė" - D. Poškos g. 29;
  • "K. Ramanausko - Vilties g. 18 A;
  • "Ąžuoliukas" - Žemaičių g. 23.
................................................................

AKCIJA „SPARNUOČIAI – MŪSŲ DRAUGAI“
2013-01-23

    „Už vieną trupinėlį-čiulbėsiu vasarėlę“- prasmingas ir gražus kvietimas atsigręžti į mažuosius mūsų draugus, sparnuočius.
    Panevėžio lopšelio-darželio bendruomenė – aktyvi gamtos mylėtoja. Vaikai nuo mažens skatinami saugoti ir globoti gamtą, tausoti jos resursus, padėti silpnesniems už save.
    Įsibėgėjo šalta žiema. Speigas nurausvino skruostus, sukaustė medelius ir užmigdė žolę. Paukšteliams vis sunkiau rasti maisto. Tokiu metu padėti jiems gali žmogus, todėl visa bendruomenė įsijungė į auklėtojos Reginos Macijauskienės inicijuotą akciją „Sparnuočiai-mūsų draugai“. Tėveliai ir darbuotojai gamino lesyklėles ir kartu su vaikais kabino jas ant kieme augančių medžių šakų. Kokių tik nesugalvojo: medinių, plastikinių, kartoninių. Greitai pasimatė ir rezultatas. Mažieji paukšteliai kaip mat pajuto rūpestį ir suskrido trupinėlių lesti. Ant medžių šakelių pakabintus lašinukus ypač pamėgo zylutės. Vaikams tikras džiaugsmas matyti kaip paukščiukai lesa jų pačių atnešus trupinėlius. Taip dar labiau stiprėja ryšiai su gamta, auga meilė jai. Ugdomojoje veikoje pagrindinė tema tuo laikotarpiu irgi - sparnuočiai. Dėmesį patraukė kūrybinių darbų paroda „Paukšteliai“; nuotraukų paroda „Globoju paukštelius“
    Visus labai pradžiugino auklėtojos Reginos Macijauskienės režisuotas inscenizuotas renginys „Paukštelių prašymas“.  Pati  auklėtoja siautė persirengus pūga, pasitelkus savo grupės vaikus – vilkiukus.  Reginiu džiaugėsi karalienė žiema - auklėtoja Elena Vaitkuvienė su zuikučiais ir snaigėmis. Visų grupių ugdytiniams pristatytos pateiktys apie paukštelių globą, parengti lankstinukai bendruomenei ir aplinkinių gatvių gyventojams „Paukštelių globa žiemą“.
    Manome, kad ši akcija peraugs į tradiciją ir kasmet džiugins vaikus ir suaugusius, bei skatins globoti ir saugoti sparnuočius-mūsų draugus.
    Informaciją pateikė auklėtojos Elena Vaitkuvienė ir Regina Macijauskienė.
    Fotografavo Brigita Kurevina.
................................................................

    2013 metų sausio 30 d. prasidėjo renovacija. Ji sparčiai juda į priekį. Visi džiaugiamės AB "Virgula" ir "Žilinskis ir Co" komandos darbu.
................................................................

    2013 m. balnadžio 30 d. Panevėžio lopšelis-darželis "Sigutė" pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla. Registracijos Nr. SM-180.

................................................................

Laimėtas finansavimas projektams:

    Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ekologijos skyriaus sprendimu mūsų projektui "Mes galim pakeisti 2013" skirtas dalinis finansavimas - 500.00 Lt.
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos visuomenės sveikatos rėmimo skyriaus sprendimu mūsų projektui "Aš sveikesnis esu, kai aktyviai judu - 2013" skirtas dalinis finansavimas - 500.00 Lt.

Pagaliau atostogos:)

Linkime visiems gerai pailsėti. Labai lauksime sugrįžtančių į mūsų renovuotą, jaukų ir paiilgusį jūsų lopšelį-darželį.

"Sigutės" darbuotojai.

MIELI TĖVELIAI,

SUGRĮŽOM, KAD VĖL BŪTUME KARTU, KAD LIŪDESĮ, DŽIAUGSMUS KARTU PATIRTUME, TIKĖDAMI, JOG NIEKO  NEBEBUS,
DĖL KO SUGRIŪT GALĖTŲ MŪSŲ
NUTIESTI
VAIKYSTĖS TILTAI....

PRASMINGŲ, VAIKAIS TURTINGŲ MOKSLO METŲ!

Lopšelio-darželio bendruomenės vardu - direktorė
Birutė Laureckienė

................................................................

................................................................