© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ" 2013 METŲ INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
parsisiųsti MS Word formate
Eil. Nr.
Pareigos
Darbuotojų skaičius
2014m.
2014m. I ketvirčio bruto darbo užmokestis
2014m. II ketvirčio bruto darbo užmokestis
2014m. III ketvirčio bruto darbo užmokestis
2014m. IV ketvirčio bruto darbo užmokestis
1.
Direktorius
1
3673
3673


2.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
1
2733
2733


3,
Auklėtojas
17
1976
1976


4.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
2
2463
2463


5.
Logopedas
2
2317
2317


6
Specialusis pedagogas
1
941
941


7.
Meninio ugdymo pedagogas
1
1915
1915


8.
Vyr.buhalteris
1
2196
2196


9.
Vyr.slaugytojas
1
1171
1171


10.
Kasininkas- sąskaitininkas
1
824
824


11.
Ūkvedys
1
1147
1147


12.
Sekretorius
1
785
785


13.
Auklėtojo padėjėjas
11
1000
1000


14.
Sandėlininkas
1
1000
1000


15.
Skalbėjas
1
1000
1000


16.
Virėjas
3
1000
1000


17.
Pagalbinis darbininkas
1
750
750


18.
Einamojo remonto darbininkas remonto darbininkas
1
500
500


19.
Elektrikas-technikas
1
500
500


20.
Santechnikas
1
500
500


21.
Valytojas
1
750
750


22.
Kiemsargis
1
1000
1000


23.
Sargas
4
875
875